Bir enformasyon kaynağı olan basının modern toplumlardaki işlevi sadece haber vermekle sınırlı değildir. Toplumsal kültürün yeniden üretilmesi sürecinde de önemli bir işlevi olan basın, günümüz toplumları için vazgeçilmez bir kurumsal yapı olmuştur.
Ahmet Tübcel / Başkan

Yönetim Kurulu

 

Ahmet Tübcel

Genel Başkan


 

Federasyon Hakkında

ULUSLARARASI GAZETECİLER VE TELEVİZYONCULAR FEDERASYONU
Federasyonlar üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturulan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.
Federasyonumuz anayasamızda da ifadesi bulunan
“Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
Dili Türkçe’dir.
Bayrağı beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Milli marşı İstiklal marşı dır.”

Projelerimiz

Kadın Gazeteciler Çalıştayı

Dünyada görev yapan kadın gazetecilerin sorunları ve çözümlerinin yer alacağı bir organizasyon gerçekleştirilecektir.

Engelli Gazeteciler Çalıştayı

Dünyada görev yapan engelli gazetecilerin sorunları ve çözümlerinin yer alacağı bir organizasyon gerçekleştirilecektir.

Televizyon Ödülleri

Mavi Portakal Televizyon Ödülleri, sektörün tüm kategorilerinde yapım, program ve sunum dalında dağıtılacaktır.

İnavasyon

Yeni dünya düzeninde medya ve mensuplarının hareket ve çalışma yöntemlerinin düzenlenmesi ve uygulanması.

Bizden Haberler


UGTF YENİ YÖNETİMİNİ SEÇTİ

UGTF Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonunun Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı pandemi kısıtlamaları nedeni ile online gerçekleştirildi. Genel Kurul Toplantısı’nda, UGTF ’in yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. 2. yılını geride bırakan federasyonumuz gün geçtikçe yeni katılımlar ile daha güçlü ve daha çoğulcu bir yapıya kavuştu. Yeni katılımlar ve görevlendirmeler ile geleceğe emin adımlar ile yürüyoruz.

UGTF 2 YAŞINDA

UGTF yönetim kurulu, medyanın sorunlarına kalıcı çözümler sunacak bir çalıştay düzenlenmesini kararlaştırdı. Uluslararası Gazeteciler Televizyoncular Federasyonu yönetim kurulu, uzun zamandır çözüme kavuşmayan internet haberciliği başta olmak üzere yazılı basının, radyo ve televizyonların sorunlarını da içeren bir çalıştay yapılmasını kararlaştırdı. Çalıştaya üniversitelerin akademisyenleri, basın örgütlerinin temsilcileri ve konuyla ilgili bürokratların da davet edileceği belirtildi.

ÇALIŞTAY KARARI

İzmir’de ikinci düzenlenen UGTF yönetim kurulu toplantısında birbirinden bağlantılı zengin içerikli çalıştay başlıkları ele alındı. Çalıştaylar "Engelli Gazeteciler" ve "Kadın Gazeteciler" başlıkları altında düzenlenecek. Tüm eğitim kurumlarında “Gazetecilik Eğitimi” konulu çalıştayda ilk, orta, lise ve dengi eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı destekli Televizyon ve İnternet Wep tv üzerinden eğitim verilerek gazete sektörü içerisinde yer alacak yeni nesil mensuplarımızın geleceğe hazırlama kararları verildi.

UGTF AİLESİ GENİŞLİYOR

UGTF ikinci düzenlenen yönetim kurulu kararı ile “Dünya’ya, Türkiye’yi Anlatıyoruz” sloganı ile yola çıkan, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir medya kuruluşudur. Dost ülkelerin medya kuruluşlarının “TV, Gazete, Wep TV, İnternet Gazeteciliği” alanında görev yapan basın mensupları ile dayanışmayı artırmak, üye olan dost ülkelerin tanıtımına yönelik kültürel sosyal ve mesleki bilgi birikimleri ile diğer sosyal ve kültürel geleneklerde iş birliği yapmak faaliyetleri arasındadır.

Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu

Federasyonumuzun Eylül ayında hayata geçecek yayın organı olan dergimiz, gazetecilerin sesi olacak.

Tüm Eğitim Kurumlarında
Gazetecilik Eğitimi

İlk, orta, lise ve dengi eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı destekli Televizyon ve Gazete sektörü
içerisinde yer alacak yeni nesil mensuplarımızın geleceğini hazırlayacağız.

UGTF
Medya Akademisi

Gazeteciliğin siyaset, hukuk, ekonomi, sanat endüstrisi gibi alanlarla ilişkisi. Farklı gazetecilik türleri.
Örnek vakalar üzerinden haber yazma ve okuma teknikleri.

Temsilcilikler

Tüm Bölge İl ve ilçelerimizde temsilcilikler verilecektir.

DÜNYAYA TÜRKİYE’Yİ ANLATIYORUZ

ULUSLARARASI GAZETECİLER ve TELEVİZYONCULAR FEDARASYONU

Kamuoyu oluşturma, belirli bir konuda ikna etme, bilgilendirme, eğitme, eğlendirme, oyalama, reklam yapma gibi faaliyetleri yönüyle etkisi yadsınamayacak hale gelen basın, toplumsal barışın sağlanmasında ve
demokrasinin geliştirilmesinde de önemli işlevlere sahiptir.

Haberler

Yurttan ve Dünyadan Haberler