Akademi

Sunuculuk ve Spikerlik

Uluslararası Televizyoncular ve Gazeteciler Federasyonu Medya Akademisi

*Diksiyon ve Sunum Tekniklerine Giriş
*Ses - Nefes Kullanımı
*Diyafram Kası Gelişiminin Sağlanması, Artikülasyon Organlarının Tanımlanması
*Fonetik Uygulama, Vurgu Tonlama
*Ulama ve Temel Diksiyon Bilgisi
*Hazırlıksız Konuşma Teknikleri
*Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi
*Farklı Duygularla Metin Okuma
*Hitabet ve Beden Dili - Özgüven ve İmaj 1 (Kamera Önü Uygulama)
*Konuşmada Jestin Önemi, Hazırlıksız Konuşma Teknikleri (Kamera Önü Uygulama)
*Şiir ve Perfore Okuma
*TV ve Radyo Programlarında Dilin Kullanımı, Sıkça Yapılan Hatalar
*Röportaj Teknikleri 1 (Kamera Önü Uygulama)
*Konuşma Kusurları, Ses Kusurları
*Hitabet ve Beden Dili - Özgüven ve İmaj 2
*Karakter Odaklı Ses Ayarlama, Organizasyon ve Protokol Sunumu
*Röportaj Teknikleri 2 (Kamera Önü Uygulama)
*Haber ve Spor Spikerliği (Kamera Önü Uygulama)
*Ayakta Sunum Teknikleri (Kamera Önü Uygulama)
*Konuklu Program Sunumu ve Doğaçlama (Kamera Önü Uygulama)
*Genel Sunuş Teknikleri (Kamera Önü Uygulama)
*Demo Çekimleri 1
*Demo Çekimleri 2

Televizyon Haberciliği ve Gazetecilik

Uluslararası Televizyoncular ve Gazeteciler Federasyonu Medya Akademisi

**Haberin Temel Öğeleri ve Haber Yazım Tekniklerine Giriş
*Araştırmacı Gazetecilik, Haber Toplama ve Habercilikte İstihbarat
*Medya Hukuku, Gazetecilik ve Etik Olgusu
*Haber Yazım Teknikleri ve Haber Redaksiyonu (Proje 1: Rutin Haber)
*Muhabirlik Teknikleri
*Haber Çözümlemeleri ve Analiz Yöntemleri (Öğrenci Projelerinin Değerlendirilmesi)
*Medya Okuryazarlığı ve Medyanın Dönüşümü (Medya Derneği & Turkuvaz Medya Grubu Gezisi)
*Söyleşi ve Röportaj Teknikleri 1 (Proje 2: Röportaj Haber)
*Medya ve Etik: Doğruluk, Tarafsızlık, Özgürlük ve İntihal Sorunları
*Söyleşi ve Röportaj Teknikleri 2 (Öğrenci Projelerinin Değerlendirilmesi)
*Basın Fotoğrafçılığı
*Habere Yaklaşma Süreçleri ve Habercilik Farklılıkları
*Haber Programı Editöryal Hazırlık Süreci
*Medya ve Algı Yönetimi
*Haber Programı Yapım Süreci ve Haber Prodüksiyonu (NTV Gezisi)
*Haber Editörlüğü
*Medya Dili, Grameri ve Mantığı, Haber Atölyesi (Proje 3: Video Haber)
*Uluslararası Habercilik ve Propaganda
*Kriz, Savaş ve Olağanüstü Durumlarda Gazetecilik (Öğrenci Projelerinin Değerlendirilmesi)
*İnternet Haber Editörlüğü ve Dijital Habercilik
*Haber Sunum Teknikleri ve Sunuculuk (Proje 4: Haber Sunumu)
*Medya Yöneticiliği ve Kurum Hiyerarşisi, Uluslararası Habercilikte Haber Dili ve Karakteri (Kanal 24 Gezisi)
*Stüdyo - Reji Uygulamaları
*Konvansiyonel Medyanın Geleceği ve Yeni Medya (Öğrenci Projelerinin Değerlendirilmesi)

Sosyal Medya Uzmanlığı

Uluslararası Televizyoncular ve Gazeteciler Federasyonu Medya Akademisi

*Dijital Dünyaya Giriş ve Mecralar
*Ajans ve Marka İlişkileri, Sektörde Kariyer Planlaması
*Dijital Marka Yönetimi ve Kurumsal İletişim
*Brief – Debrief Süreçleri, Doğru Brief Alma ve Verme
*Online Topluluk Yönetimi, İçerik Üretimi ve Başarılı Örnekler
*Uygulamalı Dijital Medya Takibi ve Raporlama
*Sosyal Medya Stratejileri ve Örnekler
*Uygulamalı Sosyal Medya Stratejisi Oluşturma
*Uygulamalı Kampanya, Proje Oluşturma ve Yaratıcı Fikir Üretme
*Sosyal Medya Reklam Mecraları ve Modelleri
*Uygulamalı Sosyal Medya Reklamları
*Dijital Araçlar ve Kaynaklar
*Dijital PR
*SEO (Arama Motoru Optimizasyonu)
*Uygulamalı Google Analytics
*Google Adwords Reklam Mecraları ve Modelleri
*Uygulamalı Google Adwords
*Diijtal Medya Planlama ve Satınalma
*Dijital Medya Pazarlama ve Satış
*Proje Değerlendirmesi ve Genel Tekrar

Reklam Metin Yazarlığı

Uluslararası Televizyoncular ve Gazeteciler Federasyonu Medya Akademisi

*Pazarlama İletişimi, Pazarlama İletişimi Modelleri, Tutundurma Karmasının Unsurlarından Biri Olarak Reklam
*Reklam Nedir?, Reklamcılıkta Temel Tanım ve Kavramlar
*Reklam Alanında Mesleki Tanımlamalar, Metin Yazarı – Reklam Yazarı Farkı Nedir?
*Reklam Ajanslarında Organizasyon ve İşleyiş, Reklam Ajans Türleri, Reklam İletişiminin Temel Unsurları
*Reklamın Dünyada Gelişimi, Reklamın Türkiye’de Gelişimi, Reklamın İşlevleri ve Amaçları
*Reklamın Diğer Alanlarla İlişkisi, Reklam Türleri, Reklamın Etkileri ve İşleyiş Sürecine İlişkin Modeller
*Hedef Kitle, Tüketici ve Tüketici Davranışı, Psikografi, Brief Nedir? Neden Önemlidir?, Brief Çeşitleri
*Brief Metinleri ve Formları, Brief Örnekleri, Analizleri ve Uygulamaları
*Reklam Ortamları ve Araçları, Reklam ve Etik
*Reklam Kampanyaları, Reklam Kampanyası Aşamaları, Örnekler Üzerinden Reklam Kampanya ve Metin Analizleri
*Reklamda Araştırma ve Ölçümleme, Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi
*Medya Planlama, Örnekler Üzerinden Reklam Kampanya ve Metin Analizleri
*Marka ve Markaya İlişkin Kavramlar, Marka Yönetimi
*Marka Kişiliği, Kimliği, İmajı, Değeri ve Denkliği, Marka Sadakati, Marka İletişimi
*Reklam Denetim Mekanizmaları, Reklamda Kreatif Süreç
*Konsept Geliştirme Analiz ve Üretim Çalışmaları, Kreatif Stratejiler ve Ekoller, Reklam ve Marka Analizleri, Marka İletişim Uygulamaları, Metin Alıştırmaları
*Yaratıcı Yazarlık - Reklam Yazarlığı İlişkisi, Yaratıcı Yazarlık Uygulamaları
*Reklamda Yeni Trendler, Örnekler Üzerinden Reklam ve Konsept Analizleri, Kreatif Reklam Metinleri Yazımı, Örnek Analizleri ve Uygulamalar
*Reklam Metinlerinde Etkinlik ve İlkeler, Reklam ve Konsept Analizleri, Yaratıcı Yazarlık Uygulamaları ve Kreatif Reklam Metinleri Yazımı
*Basılı Ortamlar ve Yayın Yapan Araçlarda Reklam Metin Yazarlığı, Açıkhava, Transit ve POP Uygulamalarında Reklam Metin Yazarlığı Alıştırmaları
*Dijital Reklamcılık ve Metin Yazarlığı, Yeni Medya ve Dijital Reklamcılık, Yeni Medyada Reklam Araçları, Yeni Medyada Reklam Metin Yazarlığı
*Reklam ve Konsept Analizleri, Kreatif Reklam Metinleri Yazımı, Yeni Medyada Metin Yazımı, Örnek Analizleri ve Uygulamalar
*Yaratıcı Metinler ve Kreatif Reklam Kampanyaları Üzerine Yorum ve Analizler
*Yaratıcı Metinler ve Kreatif Reklam Kampanyası Üretme Pratikleri, Kreatif Reklam Metinleri Yazımı, Örnek Analizleri, Uygulamalar ve Değerlendirmeler

Metin Yazarlığı

Uluslararası Televizyoncular ve Gazeteciler Federasyonu Medya Akademisi

Metin yazarlığı dersleri uygulamalı bir seminer şeklinde gerçekleşmektedir.
Derslerde temelde kurmaca edebiyat metinlerinin (öykü, roman, vb.) nasıl üretildiği üzerinde durulacaktır. Bu nedenle kurmaca metnin öğeleri (zaman, mekan, olay örgüsü, karakterizasyon, vb.) tartışılacaktır.
Türk ve dünya edebiyatından seçilen metin örnekleri üzerinden kurmaca metinde zamanın kullanılması, olayın geçtiği mekânın hikayedeki yeri ve anlama katkısı, hikaye karakterlerinin yaratılması, olay örgüsünün belirlenmesi, klasik ve modernist anlatılar, farklı edebi türler ve metinlerde heyecanı arttırmak için dramatik gerilimin oluşturulması gibi yazma tekniğine ilişkin konular işlenecektir.
Bu dersin amacı, katılımcıların kurmaca metin üretirken dikkat etmeleri gereken metin unsurları hakkında farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Katılımcıların yazdıkları metinler tartışılacak ve öğrencilere geri dönüt verilecektir.

Medya Planlama ve Satın Alma

Uluslararası Televizyoncular ve Gazeteciler Federasyonu Medya Akademisi

Medya planlaması; reklamcının mesajını hedeflediği kişilere ulaştırmak üzere medyanın ne şekilde kullanılması gerektiğinin belirlenme sürecidir.
Bir medya planı oluşturulurken öncelikle pazarlama ve reklam amaçları planlanır, daha sonra bu amaçları gerçekleştirmek için medyanın bize en iyi nasıl yardımcı olacağı belirlenir
Pazar değerlendirmesinin ardından, hedef kitle belirlenir ve medya hedefleri tespit edilir. Tespit edilen medya hedeflerine ulaşmak adına bir medya karması oluşturulur ve böylece medya planı medyana gelmiş olur.
Medya planlamasının amacı; sistemli bir medya analizi ve medya planlaması çerçevesinde, reklam mesajının istenilen hedef kitleye mümkün olduğunca etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır.
Ancak reklam mesajımız ne kadar yaratıcı olursa olsun, hedef kitleye ulaşmamızı sağlayacak olan medya aracını yanlış seçmemiz halinde, belki mesajımızın duyulması hatta hakkında söz edilmesi sağlanır, fakat istenen geri dönüş elde edilemeyebilir.

Marka Yönetimi ve Strateji Planlama

Uluslararası Televizyoncular ve Gazeteciler Federasyonu Medya Akademisi

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi eğitimi, öğrencilerin modern işletmecilik ve pazarlama yönetimi uygulamalarını içselleştirmelerini sağlamanın yanı sıra, marka yönetiminde derinleşerek, kurumlarını müşteri odaklı bir yaklaşımla ileriye götürecek bilgi ve becerileri edinmelerini hedefler.
Stratejik pazarlama yönetimi işletmenin rekabetçi gücünün ve tüketici gereksinimlerinin değerlendirilmesi neticesinde, örgütün hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacı ile analiz, planlama, uygulama ve kontrole dayalı çok kapsamlı bir dizi eylemi içerir.
Nitekim, günümüzün giderek çetinleşen rekabet ortamında, pazarlama stratejilerini değişen piyasa şartları ve tüketici ihtiyaçlarını göz önüne alarak oluşturan firmalar başarılı olabilmektedir.
Bu başarıyı yakalamak için de “marka geliştirmek” büyük önem kazanmaktadır.

TV Yönetmenliği ve Yapımcılık

Uluslararası Televizyoncular ve Gazeteciler Federasyonu Medya Akademisi

Açık oturum, yarışma, müzik eğlence gibi stüdyo programları ve seyahat, haber, belgesel gibi aktüel içeriklerin tamamının görsel tasarım ve yönetimiyle ilgili çekim ve kurgu aşamalarının eğitiminin verildiği programdır.